Bảng giá

Bảng báo giá cập nhật giá mỗi ngày làm việc

 

HÌNH ẢNH THIẾT BỊ VÀ MÔ TẢ ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH TÌNH TRẠNG VAT GHI CHÚ
LED Thanh 1m 12v Xem danh mục
LED Thanh 12V Chip 5630 LED Thanh 12V Chip 5630 12,000VND
LED Thanh 12V Chip 5050 RGB LED Thanh 12V Chip 5050 RGB 25,000VND
LED Thanh 12V Chip 4014 Samsung LED Thanh 12V Chip 4014 Samsung 16,000VND
LED Thanh 12V Chip 4014 Đôi Séo LED Thanh 12V Chip 4014 Đôi Séo 20,000VND
LED Thanh 12V Chip 5630 5Ly Samsung LED Thanh 12V Chip 5630 5Ly Samsung 25,000VND
LED Thanh 1m 12V Chip 8520 LED Thanh 1m 12V Chip 8520 17,000VND
Bộ Nhôm U Bộ Nhôm U 15,000VND
LED Thanh 5054 Samsung LED Thanh 5054 Samsung 16,000VND 100%
LED Thanh 2 Hàng Đôi 5730 LED Thanh 2 Hàng Đôi 5730 25,000VND
LED Mành 12v Chống Nước LED Mành 12v Chống Nước 23,000VND
LED Mành 12v Trong Nhà  LED Mành 12v Trong Nhà 15,000VND
Nhôm QY-610  (1M) Nhôm QY-610 (1M) Liên hệ
Nhôm QY-605 (1M) Nhôm QY-605 (1M) Liên hệ
Nhôm QY-629 (1M) Nhôm QY-629 (1M) Liên hệ
Nhôm QY-617 (1M) Nhôm QY-617 (1M) Liên hệ
Nhôm QY-650 (1M) Nhôm QY-650 (1M) Liên hệ
Nhôm QY-630 (1M) Nhôm QY-630 (1M) Liên hệ
Nhôm QY-608 (1M) Nhôm QY-608 (1M) Liên hệ
Nhôm QY-619 (1M) Nhôm QY-619 (1M) Liên hệ
Led thanh 220v Xem danh mục
Led thanh 220v COB 1m Led thanh 220v COB 1m 45,000VND
Led thanh 1m Led thanh 1m 30,000VND
Led thanh 50cm Led thanh 50cm 25,000VND
LED Neon Sign Uốn Chữ Xem danh mục
LED Neon 220v Trắng LED Neon 220v Trắng 20,000VND
LED Neon 12v XLá LED Neon 12v XLá 18,000VND
LED Neon 12v Đỏ LED Neon 12v Đỏ 18,000VND
LED Neon 12v Warm LED Neon 12v Warm 18,000VND
LED Neon 12v Trắng LED Neon 12v Trắng 18,000VND
LED Neon 12v XDương LED Neon 12v XDương 18,000VND
LED Neon 12v Hồng LED Neon 12v Hồng 20,000VND
LED Neon 12v Vàng Chanh LED Neon 12v Vàng Chanh 20,000VND
LED Neon 12v Cam LED Neon 12v Cam 20,000VND
LED Neon 12v Xanh Ngọc LED Neon 12v Xanh Ngọc 20,000VND
LED Neon 220v Warm White LED Neon 220v Warm White 20,000VND
LED Neon 220v XDương LED Neon 220v XDương 20,000VND
LED Neon 220v XLá LED Neon 220v XLá 20,000VND
LED Neon 220v Đỏ LED Neon 220v Đỏ 20,000VND
LED Neon 220v Hồng LED Neon 220v Hồng 25,000VND
LED Neon 12v XLá (Cuộn 5M) LED Neon 12v XLá (Cuộn 5M) 100,000VND
LED Neon 12v XDương (Cuộn 5M) LED Neon 12v XDương (Cuộn 5M) 100,000VND
LED Neon 12v Đỏ (Cuộn 5M) LED Neon 12v Đỏ (Cuộn 5M) 100,000VND
LED Neon 12v Trắng (Cuộn 5M) LED Neon 12v Trắng (Cuộn 5M) 100,000VND
LED Neon 12v Warm (Cuộn 5M) LED Neon 12v Warm (Cuộn 5M) 100,000VND
LED Neon 12v Hồng (Cuộn 5M) LED Neon 12v Hồng (Cuộn 5M) 120,000VND
LED Neon 12v Vàng Chanh (Cuộn 5M) LED Neon 12v Vàng Chanh (Cuộn 5M) 120,000VND
LED Neon 12v Cam (Cuộn 5M) LED Neon 12v Cam (Cuộn 5M) 120,000VND
LED Neon 12v Xanh Ngọc (Cuộn 5M) LED Neon 12v Xanh Ngọc (Cuộn 5M) 120,000VND
Led neon 12v 8mm Led neon 12v 8mm 30,000VND
neon 220V tròn 360* neon 220V tròn 360* 22,000VND
Bo Cảm Biến Hồng Ngoại Xem danh mục
Bo Cảm Biến Hồng Ngoại 6A - 12V - 24V DC Bo Cảm Biến Hồng Ngoại 6A - 12V - 24V DC 90,000VND
Bo Cảm Biến Hồng Ngoại 5A - 12V - 24V DC Bo Cảm Biến Hồng Ngoại 5A - 12V - 24V DC 80,000VND
Bo Cảm Biến Hồng Ngoại 6A - 12V - 24V DC Bo Cảm Biến Hồng Ngoại 6A - 12V - 24V DC 90,000VND
LED Dây Đom Đóm Trang Trí Xem danh mục
USB - Remote 5M Đom Đóm USB - Remote 5M Đom Đóm 80,000VND
LED Dây Đom Đóm Noen USB 5V - 5m LED Dây Đom Đóm Noen USB 5V - 5m 65,000VND
LED Dây Đom Đóm Trang Trí Có Nguồn 5V - 5m