Sale

LED MODULE 1B Lúp Thấp 12V

2,000VND

LED MODULE 1b COB RGB Full Color

8,000VND
Sale

LED MODULE 1B Lúp Cao Samsung 12V

3,000VND
Sale

LED MODULE 1B COB Không Lúp 12V

4,000VND

5,000VND

LED MODULE 3B KOREA Lúp Cao 12V

6,000VND

8,000VND

LED MODULE 3B SAMSUNG Lồi 12V

900VND

1,500VND

LED MODULE 4B lồi 12V

4,000VND

LED MODULE 1B Lúp Cao 24V

5,000VND

LED module 3B 5730 lúp bằng 24V

5,000VND

LED MODULE 3B 2835 NCLED 12V

5,000VND

LED MODULE COB NCLED 12V

5,000VND

LED MODULE 4B 5054 Samsung 12V

2,000VND

LED MODULE 2B 2835 12V

1,800VND

LED MODULE 2B 5054 12V

1,400VND

LED MODULE 1B COB Có Lúp 12v

5,000VND

4,000VND

LED MODULE 2B SAMSUNG Lồi 12V

1,500VND

3 BÓNG LỒI 7 MÀU TRONG 12V

4,000VND

1B COB có lúp 24V

4,000VND

1B bánh xe 12V

4,000VND

3 Bóng full IC (8206 tự chạy ) 12V

7,000VND
Trang:
Lên đầu trang