Sale

Nguồn LED Siêu Mỏng 12v / 300W

120,000VND
Sale

Nguồn tổ ong led 12v / 50a SY

400,000VND
Sale

Nguồn tổ ong led 12v/20A Không Quạt

140,000VND

Nguồn tổ ong led 12v/20A Có Quạt

150,000VND

Nguồn tổ ong 12v /5A

60,000VND

Nguồn LED Siêu Mỏng 12v / 400W

130,000VND
Sale

Nguồn LED Siêu Mỏng 12v / 200W

110,000VND

Nguồn 36V28A (1000w)

1,320,000VND

Nguồn 36V5a (180W)

220,000VND

Nguồn đũa 12V 2a

30,000VND

Nguồn đũa 12V 3A

45,000VND

Nguồn đũa 12V 5A

65,000VND

Nguồn đũa 12V 8A

80,000VND

nguồn siêu mỏng 12V 120W

70,000VND

nguồn siêu mỏng 12V 150W

100,000VND

Nguồn tổ ong 12V 30A

160,000VND

Nguồn To 36V10a (360W)

320,000VND

nguồn To 12V15a

120,000VND

nguồn TO 12v10a

90,000VND

nguồn TO 5v10a

100,000VND
Trang:
Lên đầu trang