Chì Hàn Kg 1

540,000VND

Chì Hàn Bánh

120,000VND

Kèm HoBo Nhỏ

50,000VND

Kèm HoBo Lớn

60,000VND

Mỏ Hàn 40W

60,000VND

Jack DC

5,000VND

Ốc Nam Châm Bảng LED

1,500VND

Mỏ Hàn 60W Đầu Nhỏ

100,000VND

Mỏ Hàn 100W

120,000VND

Chì Hàn Xanh

190,000VND

Chì Hàn Vàng

15,000VND

Jack Pin 7M

5,000VND

Mỏ Hàn 60W

80,000VND

Mỏ Hàn Chỉnh Nhiệt Độ

170,000VND

Mỏ Hàn 80W

100,000VND
Trang:
Lên đầu trang